วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๕
วันจันทร์ที่๒๐ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องทดสอบการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
 • ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ 
วันอังคารที่ ๒๑เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 •  ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point และการนำเสนอผลงานเพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันพุธที่๒๒ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องสัมผัสกลอนสัมผัสใจ
 •   ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point และการนำเสนอผลงานเพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่๒๓ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องการคัดลายมือ
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 •   ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า 
 •   ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 •  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น