วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๔
วันจันทร์ที่๑๓ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
  • หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ ๑๔เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
  • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
  • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
  • เข้าสอนนักเรียนชั้นอนุบาลแทนคุณครูสุมลและคุณครูธันยมัย(เนื่องจากคุณครูติดภาระกิจ)
  • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยมือเรา
วันพุธที่๑๕ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
  • ลาเนื่องจากไปทำฟันที่โรงพยาบาลท่าศาลา 
วันพฤหัสบดีที่๑๖ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
  • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
  • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
  •  ฝึกซ้อมการท่องบทอาขยานให้แก่นักเรียนชั้นม.๓เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
·  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
·  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น