วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๒
วันจันทร์ที่๓๐ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๔ คนเรื่องการพูดโน้มน้าว,การพูดโฆษณา
 • ออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ ข้อ
วันอังคารที่ ๓๑เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๑๐ คนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
วันพุธที่๑ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องนำเสนอการพูดโฆษณาหน้าชั้นเรียน
 • คณะครูและนักเรียนชั้นป.๔-ม.๓แห่เทียนพรรษาในภาคบ่าย ณ วัดเกียบ
วันพฤหัสบดีที่๒ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕
·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา
 วันศุกร์ที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕
        ·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น